Historiskt arkiv

Här hade jag tänkt att vi skulle arkivera texter, bilder och kartor
som har att göra med klubben, skogen och byarna som ingår i Halla-klubben.

Kartor Stadgar
Västra tuna 1600 Stadgar för västra tuna 1934 s.1
Simsbodarna 1840 Stadgar för västra tuna 1934 s. 1,5
Karta över Jacobsgårdarna 1840 Stadgar för västra tuna 1934 s.2
   

Historiska protokoll:

-Bildande av Halla Jaktklubb 6/9 1958-

-Möten från 1958 till 1962-

-Möten från 1964 till 1966-

-Möten från 1968 till 1969- (läses nerifrån)

-Möten från 1969 till 1972-

-Möten från 1972 till 1975-

-Möten från 1976 till 1981-

-Möten från 1982 till 1989-

-Möten från 1989 till 1991-

-Möten från 1992-till 2000-